Opinia w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej

Stowarzyszenie IFIC Polska wspólnie z ekspertami Związku Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości przesłało opinię w ramach konsultacji programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej.

Nasi eksperci pozytywnie oceniają proponowany kierunek zmian, reformujący obecną strukturę Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Na szczególne uznanie zasługuje wdrożenie usługi pielęgniarki i położnej oraz profesjonalnej organizacji teleporad. Rozwiązanie to powinno zostać wdrożone również w innych obszarach, np. Podstawowa Opieka Zdrowotna.

Przedstawiamy również propozycje dalszego rozwoju systemu ochrony zdrowia, które mogą bazować na wdrażanym pilotażu.

Treść opinii

 

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×