Zespół ds. zarządzania procesowego

Rolą Zespołu jest popularyzowanie wiedzy o wykorzystaniu zarządzania procesowego na potrzeby podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz na potrzeby ogólnej organizacji i zarządzania system opieki zdrowotnej w Polsce przez jednostki administracji państwowej, a także wdrażanie realnych projektów w zakresie zarządzania procesowego.

Lista członków
 1. Anna Kaźmierczak
 2. Stanisław Brzozowski
 3. Krzysztof Rogalski
 4. Urszula Jaworska
 5. Piotr Jagiełło
 6. Artur Prusaczyk
 7. Cezary Lipiński
 8. Magdalena Kieliszek
 9. Konrad Adamski
 10. Katarzyna Iłowiecka
 11. Małgorzata Gałązka-Sobotka
 12. Zbigniew Tytko
Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×