Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z § 20 Statutu naszego stowarzyszenia zwołuję Walne Zebranie Członków (WZC). Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, zebranie odbędzie się w trybie zdalnym poprzez platformę informatyczną do konferencji i webinariów. Link do pokoju konferencyjnego oraz informacje jak z niego skorzystać będą wysłane do Państwa w późniejszym terminie, najpóźniej 30.03.2022 r. przed terminem Walnego Zebrania Członków.

Sprawozdania Zarządu i Skarbnika za 2021 rok oraz propozycje zmian w statucie naszego stowarzyszenia od jutra znajdą Państwo na stronie www.ificpolska.org.pl

Pierwszy termin WZC odbędzie się w dniu 30 marca 2020 r. o godz. 17:00.

Plan Walnego Zgromadzenia Członków:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego WZC
 3. Wybór Sekretarza WZC
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej WZC
 5. Przyjęcie porządku obrad WZC
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2021 r.
 7. Sprawozdanie Skarbnika Zarządu za 2021 r.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Skarbnika Zarządu za 2021 r.
 9. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań Zarządu oraz Skarbnika za 2021 r.
 10. Prezentacja propozycji zmian w statucie – Marcin Połowniak
 11. Dyskusja nad zmianami w statucie
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie
 13. Przyjęcie uchwały o przyjęciu rezygnacji z funkcji Prezesa przez Pana Marcina Połowniaka
 14. Przyjęcie uchwały o przyjęciu rezygnacji z funkcji członków Zarządu przez Małgorzatę Gałązkę – Sobotkę, Marikę Guzek, Witolda Pawła Kalbarczyka, Iwonę Kowalską – Bobko,  Artura Prusaczyka i Katarzynę Wiktorzak
 15. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na Prezesa IFIC Polska
 16. Wybór Prezesa IFIC Polska
 17. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na członków Zarządu IFIC Polska
 18. Wybór członków Zarządu IFIC Polska
 19. Sprawy wniesione podczas WZC.
 20. Zamknięcie WZC.

 

W przypadku braku quorum o godz. 17.15, w tym samym miejscu, odbędzie WZC w drugim terminie z takim samym planem, jak przedstawiony powyżej.

 

 

 

Marcin Połowniak

Prezes Zarządu

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×