KONKURS FutureProofing Healthcare – w poszukiwaniu wzorców systemu ochrony zdrowia

1 października rusza konkurs dla studentów oraz osób zainteresowanych tematem zarządzania w ochronie zdrowia pt. „FutureProofing Healthcare – w poszukiwaniu wzorców systemu ochrony zdrowia”.

Założeniem konkursu jest przygotowanie rekomendacji zmian w wybranym obszarze ochrony zdrowia na bazie najlepszych praktyk stosowanych w innych krajach europejskich ujętych w Indeksach FutureProofing Healthcare (Indeks Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia, Indeks Stwardnienia Rozsianego, Indeks Raka Piersi). Przed uczestnikami konkursu stoi zadanie opracowania pracy w dowolnej formie, która będzie opierać się na wyborze kraju, będącego liderem w wybranym parametrze lub mierniku Indeksu oraz prezentacji zastosowanych przez niego rozwiązań, dzięki którym osiągnął wysoką pozycję w rankingu. Wybrane do opisu zagadnienie powinno być rozwiązaniem wzorcowym, rekomendowanym do wdrożenia w Polsce – musi więc być dopasowane do polskich realiów. Praca konkursowa powinna zostać przygotowana indywidualnie lub w dwuosobowym zespole. Konkurs trwa od 1 października do 10 listopada br.

 

Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową, w której skład weszli:

  • prof. Ryszard Gellert – Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
  • prof. Ewelina Nojszewska – Katedra Ekonomii Stosowanej, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
  • prof. Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny,
  • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego,
  • Wiktor Janicki – Roche Polska.

Siłą Indeksów jest dostarczanie inspiracji do podejmowania inicjatyw i czerpanie dobrych praktyk od krajów, które znalazły się wyżej w rankingu. Celem naszego konkursu jest więc zwrócenie uwagi na wybrany aspekt ochrony zdrowia w Polsce, który wymaga poprawy i – na przykładzie państwa, będącego liderem w danym mierniku – zaprezentowanie rozwiązania, które wdrożone w Polsce wpłynie nie tylko na naszą pozycję w rankingu, ale przede wszystkim na poprawę jakości opieki medycznej z punktu widzenia pacjentów. Ta inicjatywa jest ważna i potrzebna, bo wskazuje, jak wiele wyzwań stoi przed systemem ochrony zdrowia w Polsce mówi prof. Ryszard Gellert, przewodniczący komisji konkursowej.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody – tablety Samsung Galaxy Tab lub Huawei MediaPad oraz możliwość opublikowania fragmentu swojej pracy w mediach. Nazwiska laureatów konkursu zostaną ogłoszone podczas III Kongresu Ekonomii dla Zdrowia organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO. Podczas tego samego kongresu osoba, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie, będzie miała możliwość jej zaprezentowania. Kongres odbędzie się 27 listopada 2020 r.

Organizatorem konkursu jest Roche Polska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uczelnia Łazarskiego.

Patronat honorowy nad inicjatywą objęło Stowarzyszenie IFIC Polska oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Patronatu medialnego udzieliły: Dziennik Gazeta Prawna, Radio Kampus, magazyn Perspektywy, medexpress.pl, politykazdrowotna.pl, cowzdrowiu.pl, dlastudenta.pl.

Zgłoszenia konkursowe należy przesłać na adres: konkurs@futureproofinghealthcare.com

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie:
https://futureproofinghealthcare.com/konkurs

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×