Droga do długowieczności – okrągły stół

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA JAKO INTEGRALNA CZĘŚĆ SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

Debata ekspercka rozpoczynająca cykl  spotkań na temat profilaktyki i edukacji zdrowotnej w Polsce. Ma za zadanie ujawnić najczęściej powielane mity, zweryfikować niektóre „oczywiste prawdy” i choć w części spróbować odpowiedzieć na pytania dotyczące zasadności i trafności prowadzonych w kraju działań profilaktycznych. Wdrażanie reform zdrowotnych musi bowiem opierać się o fakty, dane i być wspierane najnowszymi osiągnięciami nauki. Mimo że innowacja jest kluczem do rozwoju, sprawdzone narzędzia profilaktyki wdrożone kompleksowo i zgodnie ze sztuką zarządzania także mogą wiele zdziałać.

Organizatorzy: Bank Światowy, Uczelnia Łazarskiego, Stowarzyszenie IFIC Polska

Plan konferencji:

  1. Sesja 1 – Fakty i mity – Pokażemy najnowsze dane dot. korzystania przez Polaków z dostępnych działań profilaktycznych, ich poziom wiedzy na temat właściwych zachowań zdrowotnych, preferowane narzędzia komunikacji, a także komu ufają i jak najchętniej korzystaliby z profilaktyki w przyszłości
  2. Debata – Zaprezentujemy, jak najlepiej włączyć na stałe do systemu medycyny naprawczej działania profilaktyczne, w tym omówimy: mechanizm płacenia za rezultaty, zarządzanie populacyjne, rolę profilaktyki w POZ, a także w wybranych dziedzinach: onkologii oraz kardiologii
  3. Sesja 2 – Nowe technologie – Zaprezentujemy dane wspierające zarządzanie populacyjne, opowiemy o medycynie precyzyjnej, a także aplikacjach zdrowotnych (w tym wykorzystaniu Internetowego Konta Pacjenta)
  4. Sesja 3 – Zachowanie ma znaczenie – Stosowanie nauk behawioralnych i społecznych wymaga multidyscyplinarnego podejścia i przyjęcia teorii, metod, badań, praktycznych narzędzi i technik zaczerpniętych między innymi z psychologii, socjologii, antropologii, komunikacji, marketingu, ekonomii, myślenia systemowego i myślenia projektowego. Wskażemy powody, dla których tak trudno wprowadzić zmianę, szczególnie prozdrowotną w swoim życiu; zaprezentujemy przykłady narzędzi behawioralnych wpływających na zachowania na poziomie jednostki, społeczności i populacji, mogących poprawić planowanie polityk i programów, komunikację oraz produkty i usługi mające na celu osiągnięcie lepszego zdrowia dla wszystkich. Zaprezentujemy także narzędzia, których można używać w działaniach profilaktycznych, pomagające walczyć z mitami komunikacji i niebezpieczeństwami takimi jak „fake news”.

Agenda do pobrania – wersja polska

Agenda to download – English version

Zapisy za pośrednictwem strony: https://form.lazarski.pl/index.php?id=4683

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×