Opieka Koordynowana w lecznictwie otwartym

Szkolenie zamknięte

Główne zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:

  1. Definicja systemu koordynowanej opieki zdrowotnej
  2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ZARZĄDZENIE NR 124/2022/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna – wybrane elementy dot. opieki nad pacjentem chorym przewlekle (budżet powierzony opieki koordynowanej);
  3. Ścieżka pacjenta chorego przewlekle w modelu opieki koordynowanej;
  4. Harmonogramy pracy, terminarze jako podstawa ciągłości opieki w jednostce POZ;
  5. Przedstawienie szczegółowych zasad budowania modelu opieki pacjenta chorego przewlekle w POZ (schemat blokowy, wizyta kompleksowa, kontrolna, rola pielęgniarki);
  6. Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM);
  7. Praktyczne elementy, jak przygotować się do wdrożenia opieki koordynowanej;
  8. Organizacja badań profilaktycznych /skiringowych/ w jednostce POZ;
  9. Profilaktyka CHUK – organizacja oraz księgowanie w Programie SIMP – warsztat na wybranym przykładzie.

W przypadku zainteresowania tematyką szkolenia prosimy o kontakt na adres e-mail kontakt@ificpolska.org.pl w celu przygotowania indywidualnej wyceny.

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×