Szkolenie „Opieka Koordynowana w lecznictwie ambulatoryjnym – część 1”

Data wydarzenia: 2023-05-09 – 2023-05-09

 

Wykładowca: 

Anna Kaźmierczak – Dyrektor ds. Wdrażania Standardów Medycznych NEUCA MED Sp. z o.o. Członek Zarządu, Stowarzyszenie IFIC Polska. Absolwentka zarządzania w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz Prawa Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zdobywała kierując przez 10 lat lokalną siecią przychodni lekarskich w Szczytnie. Od 2016 r.  jest związana z Grupą NEUCA, w ramach której wdraża standardy medyczne oraz kieruje projektami medycznymi sieci Przychodni Lekarskich „Świat Zdrowia” w ponad 80 placówkach. Odpowiada m.in. za wdrożenie modelu opieki koordynowanej w przychodniach oraz rozwój działań profilaktycznych.

Lek. Krzysztof Reszka – Dyrektor ds. Medycznych NEUCA MED Sp. z o.o. Członek Stowarzyszenia IFIC Polska. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Lekarz medycyny, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z reumatologii. Przez sześć lat był kierownikiem medycznym przychodni lekarskich w Skierniewicach, od 2019 pełni tę funkcję w sieci Przychodni Lekarskich „Świat Zdrowia” Grupy NEUCA, w której wspiera m.in. organizację opieki koordynowanej.

 

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat aspektów praktycznych nowej organizacji pracy POZ, ze szczególnym uwzględnieniem planowania i pracy zespołowej. Oczekiwanym rezultatem jest nabycie wiedzy na temat zmian paradygmatu opieki – z reaktywnej na proaktywną, nabycie wstępnych umiejętności współpracy zespołowej w kontekście opieki koordynowanej, organizacji pracy przychodni.

Program:

1. Definicja systemu koordynowanej opieki zdrowotnej

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz Zarządzenie nr 124/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna – wybrane elementy

3. ABC wdrożenia opieki koordynowanej w POZ – przygotowanie przychodni, omówienie ról w zespole, przygotowanie wniosku o podpisanie umowy.

 

Szkolenie realizowane pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz prof. dr hab. n. med. Agnieszki Mastaler-Migas – Konsultant Krajowej w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Partnerem szkolenia jest  Związek Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości SPOIWO oraz Stowarzyszenie IFIC POLSKA.

Zapisy za pośrednictwem strony Naczelnej Izby Lekarskiej:

https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia/751-szkolenie-hybrydowe-forma-stacjonarna-opieka-koordynowana-w-lecznictwie-ambulatoryjnym-czesc-1

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×