Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 20 Statutu naszego stowarzyszenia zwołuję Walne Zebranie Członków (WZC) na 31 maja 2020 r. o godz. 17:00.

Zebranie odbędzie się w trybie zdalnym poprzez platformę informatyczną do konferencji i webinariów. Link do pokoju konferencyjnego oraz informacje jak z niego skorzystać będą wysłane do Państwa w późniejszym terminie, najpóźniej 31.05.2023 r. przed terminem Walnego Zebrania Członków.

Sprawozdania Zarządu i Skarbnika za 2022 rok oraz propozycje zmian w statucie naszego stowarzyszenia znajdą Państwo od jutra na stronie www.ificpolska.org.pl (strefa wewnętrzna).

Plan Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego WZC
 3. Wybór Sekretarza WZC
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej WZC
 5. Przyjęcie porządku obrad WZC
 6. Wybór Komisji Rewizyjnej
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia działalności Zarządu w 2022 r.
 9. Sprawozdanie Skarbnika Zarządu za 2022 r.
 10. Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2022 r.
 11. Prezentacja propozycji zmian w statucie – w § 30, ust. 2 wykreślenie pkt 4) – Sabina Karczmarz
 12. Dyskusja nad zmianami w statucie
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie
 14. Podjęcie uchwały o przyjęciu rezygnacji z funkcji członka Zarządu przez Pana Filipa Domańskiego
 15. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na członków Zarządu IFIC Polska
 16. Podjęcie uchwał ws. wyboru członków Zarządu IFIC Polska
 17. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej
 18. Podjęcie uchwał ws. wyboru członków Komisji Rewizyjnej
 19. Prezentacja planów na 3 i 4 kwartał 2023 r. oraz 2024 r.
 20. Sprawy wniesione podczas WZC
 21. Zamknięcie WZC.

W przypadku braku quorum o godz. 17.15, w tym samym miejscu, odbędzie WZC w drugim terminie z takim samym planem, jak przedstawiony powyżej.

Sabina Karczmarz

Prezes Zarządu

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×