Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 20 Statutu naszego stowarzyszenia zwołuję Walne Zebranie Członków (WZC). Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, zebranie odbędzie się w trybie zdalnym poprzez platformę informatyczną do konferencji i webiarów. Link do pokoju konferencyjnego oraz informacje jak z niego skorzystać będą wysłane do Państwa w późniejszym terminie, na kilka dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

Pierwszy termin WZC odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 16:30.

Plan Walnego Zgromadzenia Członków:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego WZC
 3. Wybór Sekretarza WZC
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej WZC
 5. Przyjęcie porządku obrad WZC
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 r.
 7. Sprawozdanie Skarbnika Zarządu za 2019 r.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Skarbnika Zarządu za 2019 r.
 9. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań Zarządu oraz Skarbnika za 2019 r.
 10. Prezentacja planu działania IFIC Polska na 2020 r.
 11. Dyskusja nad planem działań IFIC Polska na 2020 r.
 12. Uchwała WZC w sprawie planu działania IFIC Polska w 2020 r.
 13. Sprawy wniesione podczas WZC.
 14. Zamknięcie WZC.

W przypadku braku quorum o godz. 16.45, w tym samym miejscu, odbędzie WZC w drugim terminie z takim samym planem, jak przedstawiony powyżej.

Jednocześnie informuję, że bezpośrednio po WZC, po ok. 15 minutowej przerwie, ok. godz. 18.00, rozpocznie się wewnętrzny roboczy webinar dla członków IFIC Polska,  poświęcony w całości kwestiom integracji profilaktyki w POZ.

W planie webinarium są:

 1. Prezentacja kwestionariusza integrującego programy profilaktyczne opracowanego w CMD – Artur Prusaczyk i Marika Guzek
 2. Omówienie uwag zgłoszonych do ww. kwestionariusza przez członków IFIC Polska – Marika Guzek
 3. Dyskusja
 4. Prezentacja Stanowiska IFIC Polska w sprawie potrzeby informatycznej i systemowej integracji profilaktyki w POZ

Przewidujemy, że oba wydarzenia potrwają łącznie ok. 3 godzin – 16.30 – 19.30.

Serdecznie zapraszam do udziału w obu spotkaniach naszego Stowarzyszenia.

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

Prezes Zarządu

ID spotkania i hasło zostało przesłane pocztą elektroniczną.
Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×