Zaproszenie na konferencję „Mapa rozwoju kompetencji w opiece otwartej w Polsce z nakierowaniem na wzrost wartości zdrowotnej”

W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna, zainicjowanej przez MZ, MRPiPS i MNiSW, mamy zaszczyt zaprosić na konferencję pn. Mapa rozwoju kompetencji w opiece otwartej w Polsce z nakierowaniem na wzrost wartości zdrowotnej. Wydarzenie odbędzie się 28 września 2023 r., godz. 10.00 na Uczelni Łazarskiego, ul. Świeradowska 43 w Warszawie, sala 130 (I piętro, wejście D).

Podczas Konferencji Podsumowującej, pragniemy przedstawić główne osiągnięcia naszego projektu oraz omówić kluczowe wnioski i rekomendacje odnoszące się do rozwoju kompetencji w tych branżach. Jest to również niepowtarzalna okazja do wymiany opinii oraz doświadczeń pomiędzy przedstawicielami pracodawców, edukacji a pracownikami, co pozwoli lepiej zrozumieć i zaspokoić potrzeby sektora.

Niniejsze wydarzenie stanowi integralną część programu prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i stanowi ważny etap inicjatyw, mających na celu podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych pracowników sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Projekt Sektorowej Rady ds. Kompetencji jest owocem współpracy Partnerstwa Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Uczelni Łazarskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka. W trakcie trwania projektu, podejmowaliśmy szereg działań w celu dostosowania systemu kształcenia do wymagań pracodawców oraz dynamicznie zmieniającego się rynku opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Stowarzyszenie IFIC Polska objęło wydarzenie swoim patronatem.

Dodatkowo wydarzenie zostało objęte patronatem[1]: Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Federacji Porozumienie Zielonogórskie, Związku Pracodawców  SPOIWO.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału do dnia 22 września poprzez formularz https://form.lazarski.pl/index.php?id=4512

[1] W trakcie formalnego potwierdzania.

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×