Interpretacja zagadnień związanych z opieką koordynowaną w podstawowej opiece zdrowotnej

W związku z prośbą Stowarzyszenia IFIC Polska do NFZ o wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych, otrzymaliśmy odpowiedź DSOZ. Przedstawiamy kluczowy skrót:

W odpowiedzi na pytania przesłane w dniu 25 maja br. do kancelarii elektronicznej Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczące interpretacji zagadnień związanych z opieką koordynowaną w podstawowej opiece zdrowotnej tj.:

  1. Kto może wykonywać porady kompleksowe w ramach opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej.
  2. Czy mogą to być lekarze w trakcie specjalizacji, pracujący pod nadzorem, wykazywani w godzinach pracy lekarza POZ

uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień:

Załącznik nr 6 do ww. rozporządzenia określa warunki realizacji świadczeń tj. personel oraz zakres świadczeń jaki dany personel może realizować. Zgodnie z tym poradę kompleksową może realizować lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1700).

W przypadku lekarza, który nie zbiera deklaracji wyboru w POZ a jest wykazywany w umowie do realizacji świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna może realizować wizytę wstępną i kompleksową oraz opracowywać plan leczenia.

Dodatkowo wymagane kwalifikacje lekarza poz reguluje załącznik nr 1 część V rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2021 r. poz. 540 z późn. zm.).

2023.06.01_odpowiedź na pytania z IFIC POLSKA dotyczące interpretacji zagadnień opieki koordynowanej w POZ

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×