Klub Menadżerów Opieki Koordynowanej

Błażej Jurewicz, nasz nowy Członek zarządu i lider nowej inicjatywy Klub Menadżerów Opieki Koordynowanej, zaprasza do wspólnych działań

Kto chce zmian w ochronie zdrowia? Kto chce coś zmienić?

Dlatego w dniu dziecka rozpocząłem podróż jako członek zarządu Stowarzyszenia IFIC Polska, chcąc popularyzować opiekę koordynowaną (OK) i to jak się ją „robi” w praktyce.

OK z perspektywy efektywności i jakości opieki nad populacją pacjentów skradła moje serce i umysł bo jest przykładem tego, że właściwa organizacja może być tańsza dla przedsiębiorstwa i lepsza dla pacjenta (niż typowy POZ)!

Nie rzuciłem ręcznika na innych polach, lecz dołożyłem sobie kolejny „ring”, dlatego, że zespół IFIC jest bardzo mocny!

IFIC Polska to 45 członków zwyczajnych i 3 organizacje OZ, liderzy opieki koordynowanej, wśród których 5-cioro widnieje w rankingu Lista 100 w systemie ochrony zdrowia!

Razem z ekspertami IFIC Polska chcę zbudować społeczność menedżerów, która będzie się od siebie uczyć i dzielić się wiedzą nt. efektywności w ochronie zdrowia – Klub Menedżerów Opieki Koordynowanej.

Chcesz dołączyć? Napisz do mnie kontakt@ificpolska.org.pl lub w 7 minut wypełnij krótki formularz ankieta Klub Menadżerów Opieki Koordynowanej

Będę oczywiście kontynuować rozpoczęte wcześniej projekty związane z opieką farmaceutyczną oraz profilaktyką.

Chciałbym jednak poruszyć też kilka innych ważnych kwestii właśnie w obszarze wyciągania najlepszych praktyk od polskich menedżerów z Ochrony Zdrowia i dzielenia się nimi.

Klub Menedżerów OK, to po prostu społeczność menedżerów, którzy stopniowo uczą się tego w jaki sposób uzyskiwać lepsze efekty zdrowotne w skali populacji przy bardziej efektywnym wykorzystywaniu zasobów.

Klub Menedżerów OK jest więc żeby:
1. Przyspieszyć krzywą uczenia się menedżerów z sektora ochrony zdrowia.
2. Wypracowywać usprawnienia i rozwiązania w zakresie koordynacji i zarządzania w zakresie OZ.
3. Dzielić się zdobytą wiedza podczas konferencji, prelekcji, warsztatów, także tych międzynarodowych.
4. Zbudować markę ekspertów dla osób, którzy mają know-how dot. wdrażania koordynacji.
5. Zbudować fundament do organizacji międzynarodowej konferencji IFIC w Polsce w latach 2027-2028.

Z resztą są już wymierne owoce pracy członków IFIC Polska czyli książka wydana przez Wolters Kluwer pt. Koordynowana Opieka zdrowotna w praktyce (Od POZ- do POZ+ )
https://www.profinfo.pl/sklep/koordynowana-opieka-zdrowotna-w-praktyce,403417.html

Chcesz dołączyć? Pisz lub wypełnij krótki formularz: ankieta Klub Menadżerów Opieki Koordynowanej

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×