Kluczowe postulaty i inicjatywy wspierające wzmacnianie bezpieczeństwa, kształtowania postaw odpowiedzialności obywatelskiej oraz przygotowania populacji do kryzysu

Podsumowanie panelu ekspertów „Medycyna pola walki”, Karpacz 2023

W dniu 6 września 2023 r. podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbył się panel ekspercki, w którym udział wzięli:

  1. gen. Rajmund Andrzejczak – Szef Sztabu Generalnego WP, Ministerstwo Obrony Narodowej
  2. gen. broni Grzegorz Gielerak – Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego
  3. dr Arkadiusz Kosowski – Dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych, Narodowy Fundusz Zdrowia
  4. dr Waldemar Kraska – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia

Paneliści rozmawiali m.in. o tym, jak doświadczenia z wojny na Ukrainie może wykorzystać Polska do wzmocnienia bezpieczeństwa, a także o tym, jak przygotować podmioty, w szczególności szpitalne, do realizacji zadań w warunkach konfliktu zbrojnego. Szeroko rozumiana odpowiedzialność za budowę bezpieczeństwa i odporności na kryzysy leży po stronie każdego z nas. W nawiązaniu do dyskusji po panelu, eksperci IFIC Polska przygotowali i przesłali wszystkim uczestnikom debaty kluczowe postulaty i inicjatywy, wspierające wzmacnianie bezpieczeństwa naszej Ojczyzny, kształtowania postaw odpowiedzialności obywatelskiej  oraz przygotowania populacji do kryzysu.

Materiały do pobrania:

Kluczowe postulaty i inicjatywy

Organizacja ochrony zdrowia w Polsce w świetle kryzysu uchodźczego związanego z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×