Mazowiecka Szkoła Koordynacji

Nowe rozwiązania proefektywnościowe w opiece zdrowotnej, w tym opieka koordynowana, mają duży potencjał poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów. To, ile z tego potencjału zostanie wykorzystane w praktyce, zależy od sposobu wdrożenia zmian w podmiotach leczniczych oraz skutecznej propagacji nowych rozwiązań, tak aby miały charakter zmiany populacyjnej.

Skuteczne wdrożenie dobrych praktyk w opiece zdrowotnej ma nie tylko kluczowe znaczenie dla zapewnienia sprawiedliwego dostępu do opieki, ale także dla osiągnięcia długoterminowej stabilności systemu ochrony zdrowia, szczególnie w obliczu kryzysów. Ponadto, jak pokazują doświadczenia krajowe zarządzających podmiotami leczniczymi, realizacja opieki koordynowanej może być dla placówki opłacalna. Jest kilka warunków: właściwe przygotowanie się do zmian, odpowiednia organizacji pracy placówki, ukierunkowanie na efektywność i otoczenie szczególną opieką populacji, która najbardziej tego potrzebuje.

Zrozumienie różnych wymiarów skutecznego wdrażania nowych rozwiązań, przede wszystkim organizacji pracy zespołu, kaskadowania zadań, stosowania nowych technologii, stanowi pierwszy krok do rozwoju podmiotu i dostarczania wysokiej jakości usług medycznych.

KONFERENCJE, WEBINARIA, SZKOLENIA STACJONARNE I ON-LINE, WIZYTY STUDYJNE

Działania Mazowieckiej Szkoły Koordynacji mają na celu wsparcie uczestników w procesie wdrażania innowacji organizacyjnych. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do:

 • Menadżerów placówek medycznych – jak przygotować placówkę do organizacji opieki koordynowanej
 • Lekarzy, Pielęgniarek – nowe role, zadania i możliwości w ramach opieki koordynowanej
 • Koordynatorów – praca w modelu opieki koordynowanej
 • Menadżerów systemowych – jak zmieniać model zarządzania systemem ochrony zdrowia na zorientowany na cele populacyjne i wzrost wartości opieki

Aktualna oferta szkoleniowa znajduje się w zakładce Szkolenia i webinaria.

Podmioty zainteresowane szkoleniami dopasowanymi do potrzeb zapraszamy do kontaktu, z podaniem szczegółów obszaru tematycznego i formy szkolenia: kontakt@ificpolska.org.pl

Obszary tematyczne:

 • Uwarunkowania biznesowo-organizacyjne wdrażania opieki koordynowanej – strategie budowania wartości opieki koordynowanej
 • Organizacja pracy przychodni POZ
 • Model opieki nad pacjentami przewlekle chorymi
 • Komunikacja zintegrowana o zdrowiu
 • Promocja zdrowia i profilaktyka chorób
 • Budowa kultury i struktur organizacyjnych wdrażania, ewaluacji i wyników
 • Innowacje i zmiany w systemie opieki zdrowotnej – wdrażanie w oparciu o sprawdzone modele
 • Dobre praktyki i potencjał współpracy między podmiotami
 • Techniki wprowadzania konstruktywnych zmian i modele wspierania tych procesów
 • Dzielenie się wiedzą, przyspieszanie wdrożenia koordynacji dla kierowników, koordynatorów oraz lekarzy i personelu
 • Budowanie świadomości personelu nt. korzyści płynących z opieki koordynowanej
 • Możliwości dofinansowania praktyk w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)

Wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowa, uczestniczący w projektowaniu założeń i pilotażu POZ PLUS, pielęgniarki i koordynatorzy doświadczeni w pracy zespołowej i modelu koordynacji. Ściśle współpracujemy z partnerem biznesowym – Związkiem Pracodawców SPOIWO w zakresie pozyskiwania doświadczonych ekspertów – praktyków.

Anna Hucko

Doktorantka Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w ramach pracy doktorskiej prowadzi badania nad kompetencjami lekarzy rodzinnych w modelu opieki koordynowanej.

Dziennikarka, wydawca, autorka prac poświęconych zarządzaniu w ochronie zdrowia i funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia.

Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, uczestniczka kursów specjalizacyjnych w zakresie oceny ekonomicznej oraz stosowania metod jakościowych w badaniach naukowych w obszarze opieki zdrowotnej na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Członkini Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

Zawodowo związana z rodzinną firmą, w której koordynuje organizację POZ.

Błażej Jurewicz

CEO Architects of Value, Wiceprezes Pharma Centrum

Od 13 lat pomaga liderom w podnoszeniu efektywności biznesu i kluczowych zespołów menedżerskich. Przygotowuje liderów i zespoły zarządzające do wymagań realiów świata VUCA, budując ich strategiczne kompetencje, samoświadomość i umiejętność zastosowania swoich silnych stron do pracy w top-team`ach. Obecnie Wiceprezes Zarządu Pharma Centrum, dyrektor kontrolingu Centrum Medyczno-Diagnostycznego i lider zespołu Opieki Farmaceutycznej w IFIC Polska. Członek Związku Pracodawców SPOIWO.

Anna Kaźmierczak

Dyrektor ds. Wdrażania Standardów Medycznych NEUCA MED Sp. z o.o. Członek Zarządu, Stowarzyszenie IFIC Polska

Absolwentka zarządzania w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz Prawa Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zdobywała kierując przez 10 lat lokalną siecią przychodni lekarskich w Szczytnie. Od 2016 r.  jest związana z Grupą NEUCA, w ramach której kieruje projektami medycznymi sieci Przychodni Lekarskich „Świat Zdrowia” w ponad 80 placówkach. Odpowiada m.in. za wdrożenie modelu opieki koordynowanej w przychodniach oraz rozwój działań profilaktycznych.

Justyna Marynowska

Wiceprezes Zarządu Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości

Specjalista Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej, Kierownik wieloprofilowego medycznego laboratorium oraz lab COVID. Od czternastu lat zajmuję się profesjonalnym consaltingiem zarządczym i operacyjnym w zakresie medycyny laboratoryjnej oraz zagadnieniami opieki koordynowanej. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, SGH w Warszawie, studiów doktoranckich w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, MBA na Uczelni Łazarskiego. Wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001, PN-ISO 15189:2013-05, PN-ISO 17025:2018-02.Członkini wielu towarzystw naukowych, w tym aktywny udział jako wykładowca na konferencjach z zakresu zarządzania oraz rynku medycyny laboratoryjnej. Członek Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Marta Miros

Koordynator klastra, Centrum Medyczno-Diagnostyczne, mgr pielęgniarstwa.

Anna Owczarczyk

Bio

Marta Pawłowska

Ekspert promocji zdrowia i profilaktyki chorób, Konsultant PR i PA IFIC Polska

Pasjonatka promocji zdrowia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych i komunikacji zintegrowanej, orędowniczka zdania, że „historia ludzkości przypomina coraz bardziej wyścig między edukacją a katastrofą”. Ma 25 lat doświadczenia w zarządzaniu kampaniami zdrowotnymi, społecznymi, edukacyjnymi, realizowanymi w kraju i zagranicą, jak również w komunikacji kryzysowej. Jest ekspertem strategii i projektów edukacji zdrowotnej, konsultantem biznesu, organizacji pozarządowych i administracji samorządowej. W latach 2019-2021 pełniła funkcję dyrektora Biura Profilaktyki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Przed blisko 20 laty była w gronie założycieli Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, od 2022 roku jest członkiem Narodowej Rady Profilaktyki Zdrowotnej, wspiera w zakresie komunikacji  Stowarzyszenie IFIC Polska.

Ukończyła filologię hiszpańską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowo Public Relations i Marketing na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Absolwentka MBA Oxford Brooks University, obecnie w trakcie studiów Executive MBA Zarządzanie w Ochronie Zdrowia CKP Uczelni Łazarskiego.

Autorka publikacji o zdrowiu, specjalista ds. zdrowia rodziny z 10-letnią ekspertyzą w zaburzeniach odżywiania i zachowaniach kompulsywnych, terapeuta narracyjny w procesie certyfikacji w Dulwich Center w Australii. Promuje integralną koncepcję zdrowia człowieka, z uwzględnieniem wymiaru fizycznego, emocjonalnego, społecznego i duchowego.

Artur Prusaczyk

Wiceprezes Centrum Medyczno-Diagnostycznego, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców SPOIWO, Członek Rady Naukowej IFIC Polska

Lekarz ginekolog-położnik z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym, aktualnie w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej. Współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. w Siedlcach, odpowiedzialny m.in. za działalność w zakresie medycyny prewencyjnej / profilaktyki i zarządzanie projektami. Członek PTG, PTGO, PTEZ, IFIC oraz ESGO. Ekspert Banku Światowego w projekcie NFZ „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”. W projekcie, na bazie autorskiego modelu opieki w CMD pn. „ABCDE”,  powstał model POZ PLUS i pilotaż w latach 2017-2021. Propagator idei opieki koordynowanej i Value Based Healthcare w Polsce.

Krzysztof Reszka

Lekarz medycyny

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z reumatologii. Przez sześć lat był kierownikiem medycznym przychodni lekarskich w Skierniewicach, od 2019 pełni tę funkcję w sieci Przychodni Lekarskich „Świat Zdrowia” Grupy NEUCA, w której wspiera m.in. organizację opieki koordynowanej.

Dorota Szwałek

Bio

Karol Szwałek

Bio

Paweł Żuk

Prezes Centrum Medyczno-Diagnostycznego, Członek zespołu ds. zmian w POZ.

Kardiolog, absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu, od lat zaangażowany w opiekę prewencyjną i edukację zdrowotną w chorobach serca i metabolicznych, a także implementacje indywidualnego planu leczenia w opiece nad pacjentami przewlekle chorymi.

Współzałożyciel i Prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego (CMD), które jest siecią przychodni zdrowia zlokalizowanych na terenie dwóch województw: mazowieckiego i lubelskiego

Bierze udział w pracach nad nowym modelem organizacyjnym Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Jest odpowiedzialny za strategię zmian, działania na rzecz usprawnienia procesów, ścieżki kliniczne i organizacyjne. Jego działania koncentrują się na świadczeniu usług promujących zdrowie, indywidualnie dobranych dla pacjenta. Współautor kluczowych projektów realizowanych w CMD, opartych na zintegrowanych koncepcjach opieki.

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest Wiceprezesem Zarządu Wschodniej Izby Gospodarczej.

Zespół operacyjny MSK

 1. Artur Prusaczyk
 2. Paweł Żuk
 3. Anna Hucko
 4. Sabina Karczmarz
 5. Marcin Połowniak
 6. Anna Kaźmierczak
 7. Krzysztof Reszka
 8. Błażej Jurewicz
 9. Marika Guzek
Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×