Członkowie

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, które identyfikują się z celami i działalnością Stowarzyszenia.

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarowały na jego rzecz pomoc materialną lub niematerialną.

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, których działalność naukowa lub zawodowa jest zbieżna z celami Stowarzyszenia oraz które na polu zintegrowanej ochrony zdrowia mają osiągnięcia, zasługujące na wyróżnienie.

Członkowie zwyczajni
Sabina Karczmarz
Prezes Zarządu IFIC Polska

Od 11 lat związana z obszarem ochrony zdrowia. Absolwentka Executive SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia. Koordynator projektów w NFZ: Akademia NFZ, OOK – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski oraz POZ PLUS. Aktualnie koordynator projektów w CMD sp. z o.o. Zaangażowana w propagację opieki koordynowanej i Value Based Healthcare w Polsce.

Anna Kaźmierczak
Członek Zarządu IFIC Polska

Absolwentka zarządzania w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Doświadczenie zdobywała kierując przez 10 lat lokalną siecią przychodni lekarskich w Szczytnie. Od czterech lat jest związana z Grupą NEUCA, w ramach której kieruje projektami medycznymi sieci Przychodni Lekarskich „Świat Zdrowia” w 67 placówkach. Odpowiada m.in. za wdrożenie modelu opieki koordynowanej w przychodniach.

Magdalena Bogdan
Członek Zarządu IFIC Polska

Stopień doktor nauk ekonomicznych uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie adiunkt w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Dotychczas odpowiedzialna za realizację krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-wdrożeniowych w sektorze zdrowotnym związanych m.in. z tematyką opieki koordynowanej i wpływem kompetencji personelu medycznego na efektywność́ opieki nad pacjentem. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz wystąpień na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

Doświadczenie nabywała w ramach współpracy międzynarodowej w grupach medycznych Bellin Health (Stany Zjednoczone), Capio Deutsche Klinik GmbH (Niemcy), Städtisches Klinikum München (Niemcy) oraz z instytucjami ochrony zdrowia Norwegian Institute of Public Health (Norwegia) i European Public Health Alliance (Belgia).

Błażej Jurewicz
Członek Zarządu IFIC Polska i Lider Zespołu ds. Opieki Farmaceutycznej

Prezes Zarządu doradczego butiku Architects of Value, ekspert efektywnego procesu decyzyjnego. Od ponad 10 lat pomaga liderom w transformacji „od HR do EBIT”. Przygotowuje liderów do stworzenia i wdrożenia strategii biznesu w oparciu o obszary wysokiej efektywności kadry i liderów. Efektem jego pracy jest trwałe dopasowanie potencjału biznesowego kadry do roli biznesowej, która jest optymalna dla człowieka oraz wypełnia potrzeby strategii.”

Anna Jakóbowska
Komisja Rewizyjna i Biuro Koordynacji
Maciej Izdebski
Biuro Koordynacji

Prawnik, manager ds. zarządzania korporacyjnego w Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu Spółek Centrum Medyczne Józefów Sp. z o.o. oraz Ośrodek Pomocy Zdrowiu Sp. z o.o. prowadzących przychodnie specjalistyczne, które świadczą usługi w zakresie  podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej.

Marta Pawłowska
Konsultant PR i PA. Biuro Koordynacji
Krzysztof Reszka
Komisja Rewizyjna

Lekarz medycyny, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z reumatologii. Przez sześć lat był kierownikiem medycznym przychodni lekarskich w Skierniewicach, od 2019 pełni tę funkcję w sieci Przychodni Lekarskich „Świat Zdrowia” Grupy NEUCA, w której wspiera m.in. organizację opieki koordynowanej.

Karol Szwałek
Komisja Rewizyjna i Lider Zespołu ds. Profilaktyki

Ekspert w zakresie aktywnej organizacji badań profilaktycznych. Screening Up.

Małgorzata Gałązka-Sobotka
Członek Rady Naukowej IFIC Polska

Doktor ekonomii, wykładowca akademicki i trener, ekspert w obszarze zarządzania strategicznego, przywództwa i zdrowia publicznego. Związana głównie z Uczelnią Łazarskiego, gdzie jest m.in. Dyrektorem: Centrum Kształcenia Podyplomowego, Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Center of Value Based Healthcare, programu MBA w ochronie zdrowia. Wiceprzewodnicząca Rady NFZ. Inicjatorka i liderka Sektorowej Rady ds. Kompetencji w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.

Renata Buda
Członek Rady Naukowej IFIC Polska

Bio w przygotowaniu

Marika Guzek
Członek Rady Naukowej IFIC Polska

Pielęgniarka w wieloletnim doświadczeniem. Koordynator projektów medycznych i koordynator opieki nad pacjentami w Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. w Siedlcach. Autor licznych publikacji i prezentacji m.in. dotyczących efektywności opieki koordynowanej, opieki nad pacjentem przewlekle chorym, znaczeniu pielęgniarek w zespole POZ.

Marcin Połowniak
Członek Rady Naukowej IFIC Polska

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego, od siedemnastu lat organizuje ochronę zdrowia. Na swojej drodze zawodowej związany był m.in. z Centrum Medycznym LIM i Grupą LUXMED. Obecnie, od sześciu lat w Grupie NEUCA, w której kieruje obszarem placówek medycznych. Inicjator strategii Przychodni Lekarskich „Świat Zdrowia”. Wspólnie z Zespołem codziennie zmienia postrzeganie systemu ochrony zdrowia, udowadniając, że model opieki skoordynowanej w Polsce jest możliwy.

Artur Prusaczyk
Członek Rady Naukowej IFIC Polska

Lekarz ginekolog-położnik z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym, aktualnie w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej. Współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. w Siedlcach, odpowiedzialny m.in. za działalność w zakresie medycyny prewencyjnej / profilaktyki i zarządzanie projektami. Członek PTG, PTGO, PTEZ, IFIC oraz ESGO. Ekspert Banku Światowego w projekcie NFZ „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”. W projekcie, na bazie autorskiego modelu opieki w CMD pn. „ABCDE”,  powstał model POZ PLUS i pilotaż w latach 2017-2021. Propagator idei opieki koordynowanej i Value Based Healthcare w Polsce.

Iwona Kowalska-Bobko
Członek Rady Naukowej IFIC Polska

Dr hab. nauk o zdrowiu, Prof. UJ. Obecnie Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ, z którym jest związana od 2000 r. (m.in. Kierownik Zakładu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania). Prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne m.in. w obszarach: polityka zdrowotna, organizacja ochrony zdrowia, decentralizacja w ochronie zdrowia, systemy zdrowotne. Od 2006 roku współpracuje z European Observatory on Health Systems and Policies (EuroWHO). Kierownik i wykonawca licznych projektów krajowych i międzynarodowych, autor licznych publikacji.

Filip Domański

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (magister nauk politycznych) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ekspert w dziedzinie systemów i polityk zdrowotnych mający kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w Ministerstwie Zdrowia i Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności – DG SANTE). Integracja opieki jest jednym z obszarów jego pracy i zainteresowań.

Anna Hucko

Doktorantka Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w ramach pracy doktorskiej prowadzi badania nad kompetencjami lekarzy rodzinnych w modelu opieki koordynowanej.

Dziennikarka, wydawca, autorka prac poświęconych zarządzaniu w ochronie zdrowia i funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia.

Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, uczestniczka kursów specjalizacyjnych w zakresie oceny ekonomicznej oraz stosowania metod jakościowych w badaniach naukowych w obszarze opieki zdrowotnej na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Członkini Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

Zawodowo związana z rodzinną firmą, w której koordynuje organizację POZ.

Maciej Gajewski

Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, zarządzania projektami oraz marketingu i prawa farmaceutycznego. Absolwent studiów MBA w ochronie zdrowia. Karierę zawodową rozpoczynał w sektorze farmaceutycznym, skąd przeszedł do sektora ochrony zdrowia, zdobywając doświadczenie w obszarach opieki długoterminowej, podstawowej opieki zdrowotnej jak i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej. Aktualnie na stanowisku dyrektora operacyjnego w firmie Vitalaire Polska.

Konrad Adamski

Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, wykładowca akademicki na uczelniach UMK i WSB. Ekspert z zakresu strategii, zarządzania zmianą i optymalizacji procesów biznesowych. Od 11 lat związany z Grupą NEUCA, firmą działającą na rynku ochrony zdrowia, gdzie kieruje obszarem rozwoju i organizacji. Koordynuje opracowanie i wdrożenie strategii działania Grupy i odpowiada za badania rynkowe, architekturę korporacyjną, zarządzanie projektami i doskonalenie procesów biznesowych. Wykorzystując swoje doświadczenie biznesowe wspierał prace nad strategią Stowarzyszenia IFIC.

Urszula Jaworska

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie. Tancerka i solistka, a także kierownik wielu zespołów baletowych. Pierwsza pacjentka w Polsce, która przeszła przeszczep szpiku od niespokrewnionego dawcy, po czym została Fundatorem – Założycielem Fundacji Urszuli Jaworskiej. Działa aktywnie na polu systemowych rozwiązań propacjenckich. Jest m.in. członkiem Rady Społecznej – narodowej debaty o zdrowiu „Wspólnie dla zdrowia”, czynnie działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Magdalena Rybak

Starszy specjalista ds. opieki koordynowanej UM w Łodzi. Realizuje projekty związane z opieką koordynowaną, tworzy algorytmy diagnostyczno-terapeutyczne w oparciu o notację biznesową BPMN 2.0. Konsoliduje bazę medyczną UM, ekspert w zespole ds. utworzenia Centrum Koordynowanej Opieki Zdrowotnej, działa na rzecz międzynarodowego konsorcjum EIT Health – w zakresie wzrostu przedsiębiorczości w obszarze e-health i realizacji programów akceleracyjnych.

Witold Paweł Kalbarczyk
Członek Rady Naukowej IFIC Polska

Lekarz z internista w trakcie specjalizacji z geriatrii. Ekspert systemów ochrony zdrowia, były wieloletni menedżer firm ubezpieczeniowych i emerytalnych,  jeden z pierwszych w Polsce propagatorów koordynowanej opieki i zarządzania jakością w ochronie zdrowia, współautor propozycji reform ochrony zdrowia (KLD – 1992 i  PIU – 2008) opartych na koordynowanej opiece zdrowotnej i konkurencji płatników. Od 2010 r. prowadzi działalność doradczą z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i ochrony zdrowia. Autor licznych publikacji i doświadczony szkoleniowiec. Członek Zarządu EURIPA Polska.

Robert Śliwa

Wspólnik Przychodni Specjalistycznej Regina i Walenty Śliwa S.J. od 2011 r. Pracuje w ambulatoryjnej ochronie zdrowia od 2003r. Zajmuje się zarządzaniem czterema placówkami w Wałbrzychu i okolicach posiadającymi kontrakty z NFZ w zakresie POZ, AOS, Rehabilitacji oraz Stomatologii. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Socjologia oraz absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia.

Adam Twarowski

Radca prawny, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zamówień publicznych oraz prawa medycznego i ochrony zdrowia. Wykładowca na studiach MBA w ochronie zdrowia na Uczelni Łazarskiego, wiceprzewodniczący Komisji Bioetycznej przy Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, członek Rady Naczelnej Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej Stowarzyszenie oraz Polskiego Towarzystwa Legislacji. Wcześniej związany zawodowo m.in. z NFZ i ZUS.

Bartosz Pędziński

Doktor nauk o zdrowiu, specjalista w dziedzinach zdrowia publicznego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, absolwent zdrowia publicznego UMB w Poznaniu. Aktualnie z-ca dyrektora Centrum Diagnostyczno-Lecznicznego w Łomży oraz adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego UMB w Białymstoku. Autor i koordynator licznych projektów finansowanych ze środków UE dotyczących profilaktyki chorób, deinstytucjonalizacji oraz opieki integrowanej.

Marzena Domańska–Sadynica
Stanisław Brzozowski
Jakub Gierczyński

MBA, ekspert, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego

Jerzy Gryglewicz

ekspert rynku medycznego, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Maria Jagiełło
Piotr Jagiełło
Maciej Krok
Dorota Kowalczyk
Donata Kurpas
Aleksandra Prusaczyk
Maciej Prusaczyk
Krzysztof Rogalski
Przemysław Sielicki
Zyta Szumlańska
Zbigniew Tomasz Tytko
Paweł Żuk

Prezes Centrum Medyczno-Diagnostycznego

Kardiolog z ponad 20 letnim stażem, absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. Jest bardzo zaangażowany w opiekę prewencyjną i edukację prozdrowotną w chorobach serca i metabolicznych, a także w opiekę nad przewlekle chorymi, w tym w szczególności na choroby układu krążenia poprzez wdrożenie indywidualnego planu leczenia.

Jest współzałożycielem i prezesem Centrum Medyczno-Diagnostycznego (CMD). Firma jest grupą ambulatoriów, które są zlokalizowane na terenie dwóch województw: mazowieckiego i lubelskiego  (36 lokalizacji i ponad 110 tys. pacjentów pod opieką POZ). Jest członkiem zespołu badawczo-rozwojowego w CMD.

Bierze udział w pracach nad nowym modelem organizacyjnym Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Jest odpowiedzialny za strategię poprawy procesu, za zaprojektowanie lepszego przepływu pacjentów wzdłuż określonej ścieżki. Jego praktyki w organizacji koncentrują się na świadczeniu usług indywidualnie dobranych dla pacjenta promujących zdrowie. Jest współautorem kluczowych projektów realizowanych w CMD opartych na zintegrowanych koncepcjach opieki.

Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest Wiceprezesem Zarządu Wschodniej Izby Gospodarczej.

Łukasz Zawitkowski
Sylwia Szafraniec-Buryło
Członkowie wspierający
Centrum Medyczno-Diagnostyczne sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach

Firma Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. działa na dynamicznie rozwijającym się i wymagającym rynku usług medycznych. Spółka Centrum powstała w 1998 roku z inicjatywy pracowników sektora zdrowotnego. Obecnie Centrum prowadzi działalność na obszarze dwóch województw: mazowieckiego i lubelskiego, łącznie zarządza  36 placówkami, w których realizuje świadczenia z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej dla populacji 110 tys. pacjentów.  Posiadamy pełne zaplecze diagnostyczne, tj. zautomatyzowane laboratorium analityczne, pracownie: mammograficzną, rentgenowską, tomograficzną, endoskopową, ultrasonograficzną oraz diagnostyczno-kardiologiczną. Prowadzimy dwa Zakłady Opieki Leczniczej nad osobami niesamodzielnymi zapewniające opiekę dla blisko 150 pacjentów z oddziałem dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. jest nastawione na ciągły rozwój usług, szczególnie pod względem innowacyjnych rozwiązań w służbie zdrowia.

Screening up

Zajmujemy się aktywną rekrutacją pacjentów do badań profilaktycznych z zakresu onkologii i CHUK oraz doradztwem z zakresu efektywnej realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez MZ, NFZ, JST oraz ze środków RPO. Nawiązujemy współpracę z każdym z rodzajów podmiotów medycznych: Centrami Onkologii, Szpitalami Wojewódzkimi, Powiatowymi i Miejskimi, Przychodniami Specjalistycznymi oraz POZ. Podnosimy świadomość zdrowotną pacjentów i ich zgłaszalność na badania profilaktyczne, co sprzyja wczesnej wykrywalności chorób i większej skuteczności leczenia. Podmioty medyczne współpracujące z nami zwiększają rentowność i skuteczność realizowanych programów. Dzięki doświadczeniu w pracy z podmiotami medycznymi i pacjentami na bieżąco sugerujemy MZ i NFZ potrzebne zmiany prawne i organizacyjne, które przyczyniają się do rozwoju profilaktyki wtórnej, a tym samym zwiększą efektywność funkcjonowania całej służby zdrowia.

Grupa NEUCA, Przychodnie Lekarskie „Świat Zdrowia”

Jesteśmy ludźmi z pasją, entuzjastami opieki koordynowanej. Działając w ramach Grupy NEUCA rozwijamy nasz format przychodni, w którym staramy się w pełni zabezpieczyć naszych pacjentów na poziomie ambulatoryjnym. Szczególną uwagę przywiązujemy do profilaktyki i edukacji, które stanowią lwią część pracy naszego zespołu. Obecnie prowadzimy 67 placówek medycznych, w siedmiu województwach. Zaufało nam ponad 300 tysięcy pacjentów, z tego ponad 150 tysięcy w podstawowej opiece zdrowotnej. Nasze działanie obejmuje opiekę specjalistyczną, rehabilitacyjną, stomatologiczną i medycyny pracy. Aktywnie działamy w celu poprawy jakości i efektywności systemu ochrony zdrowia. Jako jedna z dwóch placówek braliśmy udział w pilotażu projektu e-recepty. Z powodzeniem wdrażamy autorskie rozwiązania w zakresie opieki skoordynowanej na poziomie ambulatoryjnym. Angażujemy się w innowacyjne w skali kraju działania. Obecnie w naszych placówkach realizujemy opiekę koordynowaną w ramach POZ PLUS, uzyskując tytuł lidera świadczeń. Wszystkie nasze działania są wyrazem realizowanej od lat misji, w której stawiamy na wysoką jakość usług medycznych, dostępną dla jak najszerszej grupy pacjentów.

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×