Zarząd

Zarząd zarządza Stowarzyszeniem i reprezentuje je na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy:

  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  • realizacja celów Stowarzyszenia wynikających ze Statutu,
  • Powoływanie członków Rady Naukowej,
  • zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Członkowie zarządu

Anna Kaźmierczak
Członek Zarządu IFIC Polska

Absolwentka zarządzania w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Doświadczenie zdobywała kierując przez 10 lat lokalną siecią przychodni lekarskich w Szczytnie. Od czterech lat jest związana z Grupą NEUCA, w ramach której kieruje projektami medycznymi sieci Przychodni Lekarskich „Świat Zdrowia” w 67 placówkach. Odpowiada m.in. za wdrożenie modelu opieki koordynowanej w przychodniach.

Magdalena Bogdan
Członek Zarządu IFIC Polska

Stopień doktor nauk ekonomicznych uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie adiunkt w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Dotychczas odpowiedzialna za realizację krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-wdrożeniowych w sektorze zdrowotnym związanych m.in. z tematyką opieki koordynowanej i wpływem kompetencji personelu medycznego na efektywność́ opieki nad pacjentem. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz wystąpień na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

Doświadczenie nabywała w ramach współpracy międzynarodowej w grupach medycznych Bellin Health (Stany Zjednoczone), Capio Deutsche Klinik GmbH (Niemcy), Städtisches Klinikum München (Niemcy) oraz z instytucjami ochrony zdrowia Norwegian Institute of Public Health (Norwegia) i European Public Health Alliance (Belgia).

Błażej Jurewicz
Członek Zarządu IFIC Polska i Lider Zespołu ds. Opieki Farmaceutycznej

Prezes Zarządu doradczego butiku Architects of Value, ekspert efektywnego procesu decyzyjnego. Od ponad 10 lat pomaga liderom w transformacji „od HR do EBIT”. Przygotowuje liderów do stworzenia i wdrożenia strategii biznesu w oparciu o obszary wysokiej efektywności kadry i liderów. Efektem jego pracy jest trwałe dopasowanie potencjału biznesowego kadry do roli biznesowej, która jest optymalna dla człowieka oraz wypełnia potrzeby strategii.”

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×