Zarząd

Zarząd zarządza Stowarzyszeniem i reprezentuje je na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy:

  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  • realizacja celów Stowarzyszenia wynikających ze Statutu,
  • Powoływanie członków Rady Naukowej,
  • zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Członkowie zarządu

Anna Kaźmierczak
Członek Zarządu IFIC Polska

Absolwentka zarządzania w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Doświadczenie zdobywała kierując przez 10 lat lokalną siecią przychodni lekarskich w Szczytnie. Od czterech lat jest związana z Grupą NEUCA, w ramach której kieruje projektami medycznymi sieci Przychodni Lekarskich „Świat Zdrowia” w 67 placówkach. Odpowiada m.in. za wdrożenie modelu opieki koordynowanej w przychodniach.

Filip Domański
Członek Zarządu IFIC Polska

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (magister nauk politycznych) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ekspert w dziedzinie systemów i polityk zdrowotnych mający kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w Ministerstwie Zdrowia i Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności – DG SANTE). Integracja opieki jest jednym z obszarów jego pracy i zainteresowań.

Magdalena Bogdan
Członek Zarządu IFIC Polska

Stopień doktor nauk ekonomicznych uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie adiunkt w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Dotychczas odpowiedzialna za realizację krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-wdrożeniowych w sektorze zdrowotnym związanych m.in. z tematyką opieki koordynowanej i wpływem kompetencji personelu medycznego na efektywność́ opieki nad pacjentem. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz wystąpień na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

Doświadczenie nabywała w ramach współpracy międzynarodowej w grupach medycznych Bellin Health (Stany Zjednoczone), Capio Deutsche Klinik GmbH (Niemcy), Städtisches Klinikum München (Niemcy) oraz z instytucjami ochrony zdrowia Norwegian Institute of Public Health (Norwegia) i European Public Health Alliance (Belgia).

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×