Zarząd

Zarząd zarządza Stowarzyszeniem i reprezentuje je na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy:

  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  • realizacja celów Stowarzyszenia wynikających ze Statutu,
  • zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 4 lata.

Członkowie zarządu

Małgorzata Gałązka-Sobotka
Członek Zarządu IFIC Polska

Doktor ekonomii, wykładowca akademicki i trener, ekspert w obszarze zarządzania strategicznego, przywództwa i zdrowia publicznego. Związana głównie z Uczelnią Łazarskiego, gdzie jest m.in. Dyrektorem: Centrum Kształcenia Podyplomowego, Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Center of Value Based Healthcare, programu MBA w ochronie zdrowia. Wiceprzewodnicząca Rady NFZ. Inicjatorka i liderka Sektorowej Rady ds. Kompetencji w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.

Iwona Kowalska-Bobko
Członek Zarządu IFIC Polska

Dr hab. nauk o zdrowiu, Prof. UJ. Obecnie Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ, z którym jest związana od 2000 r. (m.in. Kierownik Zakładu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania). Prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne m.in. w obszarach: polityka zdrowotna, organizacja ochrony zdrowia, decentralizacja w ochronie zdrowia, systemy zdrowotne. Od 2006 roku współpracuje z European Observatory on Health Systems and Policies (EuroWHO). Kierownik i wykonawca licznych projektów krajowych i międzynarodowych, autor licznych publikacji.

Katarzyna Wiktorzak
Członek Zarządu IFIC Polska

Wieloletni pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie zdobywała doświadczenie w obszarze monitorowania i analiz świadczeń zdrowotnych. Od 2005 roku koordynuje liczne projekty współfinansowane przez UE w tym m.in.: VITAPOL, Euro-DRG, HIT, OOK POZ PLUS. Inicjator wykorzystania potencjału Funduszu w propagowaniu postaw pro-zdrowotnych (CanCell Cancer, diety NFZ, Sweet Pregna) i optymalizacji udzielanych świadczeń (Akademia NFZ, OOK). Autor prezentacji i publikacji z zakresu opieki koordynowanej.

Marika Guzek
Członek Zarządu IFIC Polska

Pielęgniarka w wieloletnim doświadczeniem. Koordynator projektów medycznych i koordynator opieki nad pacjentami w Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. w Siedlcach. Autor licznych publikacji i prezentacji m.in. dotyczących efektywności opieki koordynowanej, opieki nad pacjentem przewlekle chorym, znaczeniu pielęgniarek w zespole POZ.

Artur Prusaczyk
Członek Zarządu IFIC Polska

Lekarz ginekolog-położnik z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym, aktualnie w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej. Współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o. o. w Siedlcach, odpowiedzialny m.in. za działalność w zakresie medycyny prewencyjnej / profilaktyki i zarządzanie projektami. Członek PTG, PTGO, PTEZ, IFIC oraz ESGO. Propagator idei opieki koordynowanej i Value Based Healthcare w Polsce.

Witold Paweł Kalbarczyk
Członek i Sekretarz Zarządu IFIC Polska

Lekarz z internista w trakcie specjalizacji z geriatrii. Ekspert systemów ochrony zdrowia, były wieloletni menedżer firm ubezpieczeniowych i emerytalnych,  jeden z pierwszych w Polsce propagatorów koordynowanej opieki i zarządzania jakością w ochronie zdrowia, współautor propozycji reform ochrony zdrowia (KLD – 1992 i  PIU – 2008) opartych na koordynowanej opiece zdrowotnej i konkurencji płatników. Od 2010 r. prowadzi działalność doradczą z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i ochrony zdrowia. Autor licznych publikacji i doświadczony szkoleniowiec. Członek Zarządu EURIPA Polska.

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×