Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie www.ificpolska.org.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych zawartych w plikach Cookies na Urządzeniach Usługobiorców i/lub Użytkowników niezalogowanych korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną, wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności przez Administratora Serwisu. IFIC Polska jako właściciel strony internetowej www.ificpolska.org.pl dba o ochronę prywatności jej użytkowników oraz bezpieczeństwo przetwarzania ich danych osobowych. Korzystając z serwisu www.ificpolska.org.pl, Użytkownicy akceptują zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Definicje

 1. Administrator danych osobowych, Administrator, Administrator Serwisu, IFIC Polska z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Stowarzyszenia IFIC Polska w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
  1. listownie na adres siedziby administratora: IFIC Polska, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
  2. e-mailem: kontakt@ificpolska.org.pl,
  3. świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowujący i uzyskujący dostęp za pośrednictwem plików Cookies do informacji w urządzeniach Usługobiorcy i/lub Użytkownika niezalogowanego;
 2. Cookies, pliki Cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;
 3. Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania usługami świadczonymi przez IFIC Polska drogą elektroniczną;
 4. Polityka Prywatności – oznacza niniejszy dokument;
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 6. Serwis – serwis internetowy IFIC Polska pod nazwą System, działający pod następującym adresem: www.ificpolska.org.pl
 7. Serwisy zewnętrzne – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora;
 8. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
 9. Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z usług oferowanych w Serwisie;
 10. Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu w zakresie niewymagającym założenia Konta.

 

Pliki Cookies

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu IFIC Polska z siedzibą pod adresem ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 3. Rodzaje Cookies
  1. Zawartość plików Cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika w rozumieniu RODO.
  2. Wyróżniamy następujące rodzaje plików Cookies:
   • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Usługobiorcy lub Użytkownika niezalogowanego przez system teleinformatyczny Serwisu;
   • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Usługobiorcy lub Użytkownika niezalogowanego przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych;
   • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Usługobiorcy przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia.
   • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Usługobiorcy i/lub Użytkownika niezalogowanego przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.
 4. Obecnie Administrator wykorzystuje następujące Cookies:
  1. MoodleSession – cookies sesyjne;
  2. Cookie_consent statuts – cookies [-].
 5. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookies. IFIC Polska wykorzystuje pliki Cookies dla realizacji następujących celów:
  1. umożliwienia korzystania z Serwisu (w strefie zalogowanej – Konta), do uwierzytelniania Usługobiorcy i/lub Użytkownika niezalogowanego, zapamiętania tzw. klucza sesji. Dzięki temu Usługobiorca korzystający z określonego komputera/innego urządzenia jest identyfikowany w Serwisie po jednokrotnym zalogowaniu, aby nie było potrzeby wpisywać swojego loginu i hasła. IFIC Polska może też używać plików Cookies do przechowywania informacji kontrolnej i wykrywania nadużyć w zakresie nieuprawnionego uwierzytelniania w ramach Serwisów (Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes IFIC Polska (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z Serwisu).
  2. rozpoznania pierwszego wejścia na stronę Serwisu lub pierwszego wejścia po wyczyszczeniu plików Cookies przez Usługobiorcę i/lub Użytkownika niezalogowanego, w celu wyświetlenia odpowiedniego komunikatu dotyczącego niniejszej Polityki Prywatności (Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes IFIC Polska (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO), polegający na możliwości wypełnieniu obowiązków  prawnych przez IFIC Polska w związku z Serwisem).
  3. zbierania i przetwarzania danych statycznych np. rejestracji ruchu generowanego przez Usługobiorców i/lub Użytkowników niezalogowanych na Serwisie (Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes IFIC Polska (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z Serwisu oraz na poprawie funkcjonalności Serwisu).
  4. zapewnianie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu.
 6. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies
  1. Usługobiorca i/lub Użytkownik niezalogowany może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
  2. Usługobiorca i/lub Użytkownik niezalogowany może również całkowicie zablokować obsługę plików Cookies.
  3. Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeniach mobilnych dostępne są na stronie:
   • Cookiesw przeglądarce Internet Explorer;
   • Cookies w przeglądarce Chrome;
   • Cookiesa w przeglądarce Firefox;
   • Cookiesw przeglądarce Opera;
   • Cookies w przeglądarce Safari.
  4. Usługobiorca i/lub Użytkownik niezalogowany może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia, za pośrednictwem którego Usługobiorca i/lub Użytkownik niezalogowany korzysta z usług Serwisu.
  5. Efektem dokonania zmian, o których mowa powyżej może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.
  6. Niedokonanie zmiany, o której mowa w ust. 1 powyżej, oznacza, że pliki Cookies będą umieszczone na Urządzeniu, a tym samym IFIC Polska będzie przechowywać informacje na Urządzeniu i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  7. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.
 7. Serwisy zewnętrzne
  1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi IFIC Polska zaleca się zapoznać.
  2. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach: Google Analytics,
 8. Bezpieczeństwo
  1. Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Usługobiorcy i/lub Użytkownika niezalogowanego.
  2. Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Usługobiorcy i/lub Użytkownika niezalogowanego;
 9. Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Zmiany w Polityce Prywatności.
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności w szczególności ze względu rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu.
  2. O wszelkich zmianach IFIC Polska będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały poprzez umieszczenie informacji o wprowadzonej zmianie na stronie, na której zamieszona została niniejsza Polityka Prywatności.
  3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu ich publikacji.
  4. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt z Administratorem Ochrony Danych, do którego kontakt wskazany jest poniżej.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1), podajemy następujące informacje:

 1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest:
  IFIC Polska z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Stowarzyszenia IFIC Polska w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie na adres siedziby administratora: IFIC Polska, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
  2. e-mailem: kontakt@ificpolska.org.pl,
 2. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach opisanych w rozdziale „Pliki Cookies” Polityki Prywatności. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit a) b)
  2. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby funkcjonowania serwisu lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorca i/lub Użytkownik niezalogowany jest uprawniony – jeżeli podejmie działania pozwalające na identyfikację jego osoby – do żądania od IFIC Polska:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (o ile w danym przypadku przysługuje);
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA
  Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.
Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×