Postulujemy kontynuację reform w POZ

Zespół ds. reformy POZ rozpoczął działania. Prezentacja kolejnej  śródokresowej ewaluacji POZ PLUS odbyła się 14.07 w Centrali NFZ.  Wyniki potwierdzają skuteczność podjętych interwencji w pilotażu:
?zadowolenie pacjentów z opieki koordynowanej – przekazanie dotychczasowych zadań prowadzenia w systemie koordynatorowi opieki
?poprawa koordynacji  opieki o 60%
? wydłużenie życia w zdrowiu – pomimo krótkiego czasu pilotażu zauważalna dla niektórych chorób przewlekłych
Wdrożenie potwierdzonych rozwiązań od 1.10.2021 r to szansa dla pacjentów na lepszą jakość opieki, zwłaszcza na terenach wiejskich. Czy sprawdzony model będzie kontynuowany? Postulujemy do Premiera Mateusza Morawieckiego kontynuację reform w POZ w kierunku budowy wartości. Szczegóły w załączniku: KPRM POZ PLUS_2021.07.11_s
Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×