22. Międzynarodowa Konferencja na temat Opieki Integrowanej (International Conference on Integrated Care – ICIC22)

fot. integratedcarefoundation.org

Od 23 do 25 maja 2022 roku w Odense, w Danii odbędzie się 22. Międzynarodowa Konferencja na temat Opieki Integrowanej (International Conference on Integrated Care – ICIC22) organizowana przez Międzynarodową Fundację na rzecz Opieki Integrowanej (International Foundation for Integrated Care – IFIC). To najważniejsze coroczne wydarzenie skupiające szerokie grono specjalistów i interesariuszy zajmujących się integracją opieki. Tak jak w latach poprzednich, Stowarzyszenie IFIC Polska będzie tam aktywnie obecne:

  • Pani Katarzyna Wiktorzak, oddelegowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, do dnia 22.09.2022 r. członkini IFIC Polska, zaprezentuje abstrakt pod tytułem „Building knowledge capacity among patients and healthcare professionals to strengthen coordinated care in Poland using the experiences of the Scirocco Exchange project”, podczas sesji 23 maja, w godzinach 14:30 – 16:00.
  • Panie Katarzyna Kułaga i Katarzyna Wiktorzak, oddelegowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, do dnia 22.09.2022 r. członkine IFIC Polska, zaprezentują abstrakt pod tytułem „Patients’ health status following health check within POZ PLUS”, podczas sesji 23 maja, w godzinach 16:30 – 18:00.
  • Pani Iwona Kowalska Bobko i Pan Artur Prusaczyk zaprezentują abstrakt pod tytułem “Competency deficits of medical and peri-medical staff in medical facilities, including new tasks associated with the COVID-19 epidemic”, podczas sesji 24 maja, w godzinach 13:00 – 14:00.
  • Pan Artur Prusaczyk zaprezentuje abstrakt pod tytułem „A proposal to implement incentive systems for local authorities to prevent the further occurrence of excess non-covid deaths during the covid 19 pandemic COVID-19 pandemic” w dniu 24 maja w godzinach sesji posterowej.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie https://integratedcarefoundation.org/events/icic22-22nd-international-conference-on-integrated-care, a szczegółowy program jest dostępny tutaj: https://abbey.eventsair.com/AbbeyEventApp/icic22/programme/Agenda

Ze względu na pandemię COVID-19, udział w wydarzeniu możliwy jest nie tylko bezpośrednio, ale także zdalnie.

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×