Biblioteka naukowa gromadzi publikacje i odnośniki do opracowań opublikowanych przez członków Stowarzyszenia

Family Medicine & Primary Care Review 2022

An overview of factors influencing cancer screening uptake in primary healthcare institutions

W publikacji podsumowano istniejące dowody na temat czynników wpływających na upowszechnienie badań przesiewowych. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej odgrywają istotną rolę w zwiększaniu liczby badań przesiewowych w populacjach i mogą poprawić te wskaźniki dzięki różnorodnym strategiom i interwencjom wdrażanym systemowo. Przedstawiono rownież oryginalną koncepcję „Ugly Value”, która opisuje czynniki mogące zmniejszyć rozpowszechnienie tych badań.

A. Prusaczyk, P. Żuk, M. Guzek, M. Bogdan, S. Karczmarz

Pobierz