Warning: The magic method ACFFieldOpenstreetmap\Core\Singleton::__wakeup() must have public visibility in /home/ific/domains/ificpolska.org.pl/public_html/wp-content/plugins/acf-openstreetmap-field/include/ACFFieldOpenstreetmap/Core/Singleton.php on line 38

Warning: The magic method Automattic\WooCommerce\RestApi\Utilities\SingletonTrait::__wakeup() must have public visibility in /home/ific/domains/ificpolska.org.pl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-rest-api/src/Utilities/SingletonTrait.php on line 48

Warning: The magic method Automattic\WooCommerce\Admin\FeaturePlugin::__wakeup() must have public visibility in /home/ific/domains/ificpolska.org.pl/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-admin/src/FeaturePlugin.php on line 329
Biblioteka naukowa | IFIC Polska
Biblioteka naukowa gromadzi publikacje i odnośniki do opracowań opublikowanych przez członków Stowarzyszenia

International Journal of Environmental Research and Public Health 2023

Health Care Organization in Poland in Light of the Refugee Crisis Related to the Military Conflict in Ukraine

Strategia wdrażania zmian w polskim systemie ochrony zdrowia opiera się na budowaniu odporności ochrony zdrowia i adaptacji do różnych kryzysów. Propozycja strategii wdrażania zmian w polskim systemie opieki zdrowotnej powstała w odpowiedzi na ukraiński kryzys uchodźczy przy wykorzystaniu przeglądu literatury na temat zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu systemów ochrony zdrowia podczas kryzysów migracyjnych na świecie w ostatnich latach, burzy mózgów i doświadczeń realizatora świadczeń opieki medycznej.

A. Prusaczyk, M. Bogdan, S. Vinker, M. Gujski, P. Żuk, I. Kowalska-Bobko, S. Karczmarz, J. Oberska, K. Lewtak

Link do publikacji: https://www.mdpi.com/1660-4601/20/5/3831


Family Medicine & Primary Care Review 2022

An overview of factors influencing cancer screening uptake in primary healthcare institutions

W publikacji podsumowano istniejące dowody na temat czynników wpływających na upowszechnienie badań przesiewowych. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej odgrywają istotną rolę w zwiększaniu liczby badań przesiewowych w populacjach i mogą poprawić te wskaźniki dzięki różnorodnym strategiom i interwencjom wdrażanym systemowo. Przedstawiono również oryginalną koncepcję „Ugly Value”, która opisuje czynniki mogące zmniejszyć rozpowszechnienie tych badań.

A. Prusaczyk, P. Żuk, M. Guzek, M. Bogdan, S. Karczmarz

Pobierz