23 Międzynarodowa Konferencja nt. Opieki Integrowanej

Zaproszenie do składania abstraktów

Od 22 do 24 maja 2023 r. w Antwerpii (Belgia) odbędzie się 23 Międzynarodowa Konferencja nt. Opieki Integrowanej (International Conference on Integrated Care – ICIC23), zatytułowana „Opieka w praktyce: jak wspólnie pracować, podejście partycypacyjne” (‘Care in action: how to work together, a participatory approach’). Jej organizatorem, jak co roku, jest Międzynarodowa Fundacja na rzecz Opieki Integrowanej (International Foundation for Integrated Care)

 

Zainteresowani udziałem w konferencji w roli prelegentów, powinni do 31 października 2022 r. nadesłać swoje abstrakty, korzystając z przeznaczonego do tego portalu.

 

Konferencje ICIC to wyśmienita okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń w planowaniu, wprowadzaniu i ocenie rozwiązań koordynacyjnych i integracyjnych w opiece zdrowotnej, społecznej i pokrewnych. Od wielu lat członkowie IFIC Polska uczestniczą w tych wydarzeniach, także jako prelegenci. Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia czynnego udziału w tym wydarzeniu.

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×