Oferta szkoleniowa: System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki (SIMP) – szkolenie rozszerzone

Tytuł i czas trwania warsztatu
System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki (SIMP) – szkolenie rozszerzone

On-line, platforma Teams

Czas trwania: 2 godziny

Informacja o warsztatach
Od 1 października 2021 roku etapowo jest wdrażana w Polsce opieka koordynowana w Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W lipcu 2022 r. wdrożono zmiany w realizacji programów profilaktycznych, wprowadzając zmiany zasad realizacji jak również premie motywacyjne za objęcie populacji badaniami skriningowymi.

Do obsługi programów profilaktycznych w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia służy System Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP). Kolejne przychodnie POZ decydując się na aktywną realizację programów profilaktycznych poszukują wsparcia w obsługi SIMP i organizacji pracy personelu przychodni.

Celem warsztatów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy na temat obsługi SIMP, wraz z przykładami procesów i pokazania funkcjonalności.

W trakcie warsztatów zwrócona zostanie również uwaga na aspekty praktyczne organizacji pracy POZ w systemie opieki koordynowanej, ze szczególnym uwzględnieniem planowania i pracy zespołowej.

Oczekiwanym rezultatem zajęć jest m.in. nabycie przez słuchaczy wiedzy na temat zmian paradygmatu opieki – z opieki reaktywnej na proaktywną, nabycie umiejętności obsługi SIMP i organizacji pracy własnej.

Główne zagadnienia poruszane w trakcie warsztatów
1.        Rozpoczęcie pracy w programie SIMP

2.        Organizacja badań profilaktycznych /skiringowych/ w jednostce POZ

3.        Funkcjonalności programu

4.        Profilaktyka CHUK- organizacja oraz księgowanie w programie SIMP- warsztat na wybranym przykładzie

5.        Sesja Q&A

Informacja o prowadzącym
Anna Kaźmierczak

Dyrektor ds. Wdrażania Standardów Medycznych NEUCA MED Sp. z o.o.

Członek Zarządu, Stowarzyszenie IFIC Polska

Absolwentka zarządzania w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz Prawa Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zdobywała kierując przez 10 lat lokalną siecią przychodni lekarskich w Szczytnie. Od 2016 r.  jest związana z Grupą NEUCA, w ramach której kieruje projektami medycznymi sieci Przychodni Lekarskich „Świat Zdrowia” w ponad 80 placówkach. Odpowiada m.in. za wdrożenie modelu opieki koordynowanej w przychodniach oraz rozwój działań profilaktycznych.

Warsztat dla grupy minimum 10 i maksimum 12 osób, w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt: kontakt@ificpolska.org.pl

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×