Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy IFIC Polska i NFZ

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy IFIC Polska i NFZ dotyczącego współpracy w zakresie m.in.: promowania standardów debaty na temat ochrony zdrowia i promocji zdrowia, promowania dobrych praktyk opieki w celu rozwoju zintegrowanego systemu ochrony zdrowia, wymiany wiedzy i doświadczenia na temat ochrony zdrowia.

Zobacz list intencyjny

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×