XXXI Forum Ekonomiczne, Karpacz

Opieka koordynowana – krok w przyszłość czy w przepaść? Panel ekspertów

W dniach 6-8 września 2022 r. odbyło się kolejne Forum Ekonomiczne, w którym zgodnie z zapowiedziami wzięliśmy aktywny udział. Wspólnie z partnerem biznesowym SPOIWO zorganizowaliśmy panel „Opieka koordynowana w POZ – krok w przyszłość czy w przepaść?”

Do panelu zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich stron – interesariuszy systemu ochrony zdrowia:

  • Agnieszkę Mastalerz-Migas,
  • Małgorzatę Gałązkę-Sobotkę,
  • Waldemara Kraskę
  • Jakuba Adamskiego,
  • Tomasza Hryniewieckiego
  • Pawła Żuka

Moderacja: Marta Pawłowska i Krzysztof Jakubiak

Eksperci, patrząc z różnych punktów widzenia, pochylili się nad wyzwaniem wdrażania opieki koordynowanej. Konkluzją jest, że reforma podstawowej opieki zdrowotnej, wprowadzająca koordynację, współpracę i wymianę informacji między podmiotami POZ i AOS, jest krokiem milowym w procesie stopniowego przywracania właściwej piramidy świadczeń opieki zdrowotnej, budowy wartości systemowej opieki i poprawy dostępności usług dla pacjentów, szczególnie na obszarach dotkniętych depopulacją. Buduje kulturę współpracy pomiędzy różnymi profesjonalistami medycznymi, co pozwala holistycznie prowadzić pacjenta po systemie.

Dodatkowo przeprowadziliśmy serię wywiadów „Błażej pyta” z ekspertami ochrony zdrowia.

Wypowiedź ekspercka do Biuletynu Forum:

Opieka koordynowana – krok w przyszłość czy w przepaść?

 

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×