Co dalej z POZ PLUS?

W imieniu realizatorów POZ PLUS, zrzeszonych w IFIC POLSKA, wystąpiliśmy do ministra zdrowia z wnioskami z pilotażu prawie trzyletniego programu z perspektywy wykonawców.
Co się sprawdziło w opiece koordynowanej w projekcie NFZ, a co wymaga zmiany, przed wdrożeniem do POZ Standard:
? Krótszy czas oczekiwania na wybrane świadczenia i konsultacje specjalistyczne
? Lepsze doświadczenia pacjenta z procesu opieki
? Wzrost samodzielności i realizacji swoich lekarskich i pielęgniarskich kompetencji
Proponowane zmiany:
? Racjonalizacja koszyka badań diagnostycznych
? Wprowadzenie usług dla pielęgniarek – wizyty kontrolne u pacjentów z chorobami przewlekłymi
? Wdrożenie ankiety dla pacjenta i kwestionariusza kwalifikacji do badań przesiewowych na IKP
? Włączenie profilaktyki onkologicznej do bilansów zdrowia
? Przesiew geriatryczny dla os. 60+
? Rozszerzenie jednostek chorobowych w programie zarządzania chorobą
? Wsparcie działaniami szkoleniowymi i benchmarkiem
Treść listu do Ministra Zdrowia, Pana Adama Niedzielskiego, dostępna jest w załączniku: https://ificpolska.org.pl/wp-content/uploads/2021/06/poz_plus_ific_mz_20210622.pdf
Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×