Eksperci IFIC o konieczności zmian regulacyjnych w programie profilaktyki raka szyjki macicy

fot. Canva / red

Rośnie zaangażowanie regulatora i płatnika publicznego w poprawę organizacji i realizacji profilaktyki zdrowotnej oraz promocji zdrowia. W szczególności wagi nabiera zapewnienie szerokiego dostępu do usług dla pacjentów, zarówno z terenów miejskich jak i słabiej zurbanizowanych.

IFIC Polska bierze udział w pracach NFZ nad nowymi koncepcjami optymalizacji programów profilaktycznych, spójnymi z przygotowaną przez nas Strategią Zintegrowanej Profilaktyki w Polsce na lata 2020-2035. Eksperci IFIC przygotowali opinię prawną dotyczącą konieczności zmian regulacyjnych w programie profilaktyki raka szyjki macicy, którego obecny kształt narusza konstytucyjną zasadę równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Z pełną treścią stanowiska IFIC Polska można zapoznać się korzystając z poniższego linku:

https://ificpolska.org.pl/wp-content/uploads/2021/06/20210427_gr-robocza-nfz-dot-rszm_podpisane-1.pdf

 

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×