Jak budować zdrowie Polaków w ramach efektywnie wydatkowanych środków finansowych z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2021 – 2027

W oparciu o dane pozyskane z Urzędów Marszałkowskich i NFZ, doświadczenia własne oraz analizę projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020, eksperci IFIC Polska przedstawiają uwagi i rekomendacje, dotyczące efektywnego planowania wydatków z nowej perspektywy, w celu poprawy zdrowia i dostępności do usług profilaktyki zdrowotnej.

Treść opinii

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×