Konferencja POZ NAJ Przyszłość

W dniu 4 października 2022 r. spotkamy się w Warszawie podczas konferencji dla rynku medycznego „POZ NAJ Przyszłość. Kierunki Rozwoju Podstawowej Opieki Zdrowotnej”. Transmisja również on-line.

Wydarzenie organizowane przez Związek Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości SPOIWO i Stowarzyszenie IFIC Polska we współpracy Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Konferencja będzie okazją do spotkań i wymiany doświadczeń dla przedstawicieli branży medycznej na temat wdrażanych reform, zmian prawnych i planów rozwoju sektora ochrony zdrowia.

Wydarzenie kierujemy w szczególności do kadry zarządzającej w podmiotach ochrony zdrowia oraz do przedstawicieli środowisk medycznych, pacjenckich, menadżerów systemowych regulatora i płatnika.

Główne obszary merytoryczne: :

  • Reforma podstawowej opieki zdrowotnej – perspektywy interesariuszy systemu.
  • Wskaźniki i mierniki jakości w ochronie zdrowia – nowe standardy zarządzania w zdrowiu
  • Cyberbezpieczeństwo w sektorze medycznym
  • Rozwój Platformy P1 dla podmiotów medycznych
  • Opieka farmaceutyczna – szanse dla polskiego systemu oraz sprawdzone doświadczenia międzynarodowe

Planowane są  dyskusje panelowe i wystąpienia ekspertów – przedstawicieli instytucji rządowych, jak również przedstawicieli świadczeniodawców, płatnika oraz biznesu.

Wydarzenie jest bezpłatne i odbędzie się 4 października 2022 r. w formule hybrydowej.

Więcej informacji i zapisy na konferencję na stronie:

https://poznajprzyszlosc.zpspoiwo.org/

 

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×