Zespół ds. efektywności zarządzania w ochronie zdrowia

Modele i opinie dotyczące efektywności zarządzania w ochronie zdrowia. Analizy, rozwiązania, studia przypadków.

Przywracanie właściwej piramidy świadczeń stanowi istotny cel, dla którego należy podjąć strategiczne oraz spójne działania regulacyjne, prowadzące do wsparcia polskiego systemu ochrony zdrowia, aby był gotowym na wyzwania które niesie przyszłość.

Odpowiedź Ministra Zdrowia w sprawie postulatu dot. zakresu programu FENiKS

Treść pisma do MZ

FEnIKS – wspólne stanowisko

Lista członków
  1. Małgorzata Gałązka-Sobotka
  2. Marcin Połowniak
  3. Artur Prusaczyk
  4. Błażej Jurewicz
  5. Sabina Karczmarz
Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×