Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy IFIC Polska i NIZP-PZH

     

 

Stowarzyszenie IFIC Polska oraz NIZP PZH – PIB podpisały list intencyjny, w którym wyraziły chęć współpracy w zakresie:

  • poprawy wskaźników zdrowia publicznego,
  • wzrostu świadomości profilaktycznej obywateli,
  • rozwoju nowego zintegrowanego modelu profilaktyki,
  • identyfikacji nowych technologii i wdrażanie ich w praktyce,
  • budowy nowoczesnych rozwiązań i standardów w ochronie zdrowia, opartych na wartościach i dowodach naukowych,
  • badań i analiz w zakresie oceny skutków ekonomicznych chorób i ich wpływu na sytuację sektora finansów publicznych a także w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
  • edukacji na rzecz zdrowia.

Treść listu intencyjnego

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×