Propozycje efektywnego i skutecznego wdrażania Elektronicznej Rejestracji Centralnej

W odpowiedzi na planowane przez Ministerstwo Zdrowia wdrażanie Elektronicznej Rejestracji Centralnej, Eksperci Stowarzyszenia IFIC Polska przedstawiają propozycje i etapy wdrożeniowe.

Pełna treść dokumentu

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×