Stanowisko Stowarzyszenia IFIC Polska w sprawie projektu Programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat Środowisko 2021-2027” (FEnIKS)

IFIC Polska przygotowało stanowisko w sprawie projektu Programu FEnIKS, przyjętego przez Radę Ministrów 4 stycznia 2022 r.

W opinii IFIC Polska trafna jest diagnoza wskazująca wyzwania demograficzne i starzenie się populacji Polski jako źródło problemów, do rozwiązywania których winien przyczyniać się między innymi program FEnIKS.

Eksperci IFIC Polska zwracają jednak uwagę, że spośród trzech głównych segmentów systemu ochrony zdrowia, tj. POZ, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i leczenia szpitalnego, temu pierwszemu poświęca się w programie zdecydowanie najmniej miejsca. Jest to założenie, które idzie wbrew stanowisku Światowej Organizacji Zdrowia wskazującemu, że zdecydowana większość problemów zdrowotnych podczas całego życia człowieka może być rozwiązana na poziomie POZ.

Stowarzyszenie IFIC Polska wyraża wątpliwość, czy obecna wersja projektu programu FEnIKS, „stawiająca na głowie” odwracanie piramidy świadczeń, uzyska akceptację Komisji Europejskiej – w kontekście opinii i dokumentów KE, wskazujących podstawy systemu (POZ i AOS) jako kierunki wsparcia.

Treść opinii

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×