Uwagi do projektu strategii „Zdrowa przyszłość”

IFIC Polska przygotował swoje uwagi do projektu strategii „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”, popierając ogólny kierunek planowanych reform w OZ.

W opinii IFIC Polska dokument strategiczny „Zdrowa Przyszłość (…)” jest pierwszym, wszechstronnie i kompleksowo materiałem opisującym polski system ochrony zdrowia z perspektywy wszystkich interesariuszy. Stanowi to doskonałą bazę do podjęcia prac nad przygotowaniem dokumentów wdrożeniowych, zawierających studia wykonalności dla poszczególnych zakresów i ewaluacji wdrożeń – napisaliśmy w uwagach do Ministerstwa Zdrowia” (pełna treść w załączniku).

Eksperci IFIC Polska zwracają jednak uwagę na potrzebę przygotowania dokumentu wdrożeniowego, np. w oparciu o materiały wdrażania reform w Kraju Basków IEMAC-ARCHO, oraz opisu oczekiwanych efektów wnoszących wartość dla wszystkich uczestników systemu. Więcej w załącznikach:

 

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×