Walne Zebranie Członków IFIC Polska – czerwiec 2021

ZAPROSZENIE

fot. Canva/red

Zgodnie z § 20 Statutu naszego stowarzyszenia Prezes Zarządu zwołuje Walne Zebranie Członków (WZC). Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, zebranie odbędzie się w trybie zdalnym poprzez platformę informatyczną do konferencji i webinarów. Link do pokoju konferencyjnego oraz informacje jak z niego skorzystać będą wysłane do Państwa w późniejszym terminie, najpóźniej 29.06 przed terminem Walnego Zebrania Członków. Sprawozdania Zarządu i Skarbnika za 2021 rok w najbliższych dniach znajdą Państwo na stronie www.ificpolska.org.pl.

Pierwszy termin WZC odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r. o godz. 19:00.

Plan Walnego Zgromadzenia Członków:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego WZC
 3. Wybór Sekretarza WZC
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej WZC
 5. Przyjęcie porządku obrad WZC
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2020 r.
 7. Sprawozdanie Skarbnika Zarządu za 2020 r.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Skarbnika Zarządu za 2020 r.
 9. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań Zarządu oraz Skarbnika za 2020 r.
 10. Prezentacja działalności IFIC Polska w 2021 r.
 11. Prezentacja „Osiągnięcia POZ PLUS”
 12. Dyskusja i ustalenie stanowiska WZC IFIC Polska w sprawie rozpowszechnienia i wdrożenia w Polsce osiągnięć pilotażu POZ PLUS oraz nad działalnością IFIC Polska na 2021 r.
 13. Uchwała WZC w sprawie działalności IFIC Polska w 2021 r.
 14. Sprawy wniesione podczas WZC.
 15. Zamknięcie WZC.

 

W przypadku braku quorum o godz. 19.15, w tym samym miejscu, odbędzie WZC w drugim terminie z takim samym planem, jak przedstawiony powyżej.

Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×