Zespół ds. Pro POZ Plus

Koordynowana opieka zdrowotna jest bardzo ważnym etapem budowy efektywnych, zintegrowanych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia. Zespół ds. Pro POZ Plus powstał w celu wsparcia wdrażania sprawdzonych rozwiązań w pilotażu POZ  PLUS, poprzez uwzględnienie w planowanej reformie POZ.

 

W związku z pojawiającymi się rozbieżnościami przedstawianymi podczas branżowych spotkań szkoleniowych dotyczących opieki koordynowanej w POZ, jak również na portalu https://koordynowana.nfz.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/, przedstawiamy interpretację uzyskaną ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia:

2023.06.01_odpowiedź na pytania z IFIC POLSKA dotyczące interpretacji zagadnień opieki koordynowanej w POZ


29 grudnia 2022 r. Minister Zdrowia powołał Zespół do spraw wdrożenia opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej pod przewodnictwem dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas – Pełnomocnik, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej. Rolę zastępcy pełni Paweł Żuk. Prace zespołu skupiają się na dalszym, systemowym rozwoju opieki koordynowanej, realizując zadania:

 • monitorowanie procesu wdrażania opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej;
 • opracowanie wskaźników ewaluacji wdrożenia opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej;
 • opracowanie zestawu wskaźników oceny jakości i efektywności opieki w podstawowej opiece zdrowotnej;
 • opracowanie rekomendacji dla założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej, z uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez świadczeniodawców;
 • opracowanie strategii rozwoju opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej, z uwzględnieniem populacji pediatrycznej;
 • projektowanie rozwiązań cyfrowych poprawiających kompleksowość opieki w podstawowej opiece zdrowotnej;
 • opracowanie propozycji zasad współpracy pomiędzy jednostkami podstawowej opieki zdrowotnej a jednostkami ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Zespół do spraw zmian w POZ wypracował model zmian dla POZ. Od 1 października 2022 roku lekarze pierwszego kontaktu w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej mogą realizować świadczenia zdrowotne w ramach opieki koordynowanej.


Minister zdrowia powołał 8 lipca 2021 r. Zespół do spraw zmian w POZ. Eksperci mają m.in. opracować koncepcję reformy działania podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej w tym wdrożenia koordynowanej opieki zdrowotnej i wypracować propozycje zmian w zakresie finansowania świadczeń. Z ramienia Stowarzyszenia IFIC Polska w zespole pracuje Paweł Żuk.

Zespół ds. zmian w POZ realizuje zadania:

 • przygotowanie koncepcji zmian dotyczących działania podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej
 • wypracowanie zmian w zakresie finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
 • wypracowanie mechanizmu kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad we wszystkich poradach lekarskich

http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2021/49/

Wywiad „POZ Plus czy Minus” opublikowany w czasopiśmie Menedżer Zdrowia, kwiecień-maj 2021 r.

Lista członków

 1. Bartosz Pędziński
 2. Marcin Połowniak
 3. Paweł Żuk
 4. Artur Prusaczyk
Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
Warning: Undefined array key „directions-address” in /home/ific/domains/ificpolska.org.pl/public_html/wp-content/themes/ific/blocks/block-contact.php on line 50
Formularz kontaktowy
×