Opracowania własne IFIC Polska

Profiaktyka SIMP: generowanie listy osób uprawnionych do profilaktyki CHUK, raka szyjki macicy, raka piersi
Instrukcja do Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP) – jak wygenerować listę pacjentów uprawnionych do programów.
Propozycje efektywnego i skutecznego wdrażania Elektronicznej Rejestracji Centralnej
W odpowiedzi na planowane przez Ministerstwo Zdrowia wdrażanie Elektronicznej Rejestracji Centralnej, Eksperci Stowarzyszenia IFIC Polska przedstawiają propozycje i etapy wdrożeniowe.
Propozycja efektywnego wsparcia POZ w ramach progromu FEnIKS
W nawiązaniu do stanowiska Stowarzyszenia IFIC Polska z dnia 7.02.2022 r. w sprawie projektu Programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat Środowisko 2021-2027” (FEnIKS), przedstawiamy wstępne propozycje rzeczywistych form wsparcia, spełniających zalecenia UE i strategie wskazane w załączniku D do Sprawozdania Krajowego z 2019 r. opisującym potrzeby inwestycyjne niezbędne do usprawnienia procesów ochrony zdrowia i docelowo poprawy wyników systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Opinia prawna dot. Programu profilaktyki raka szyjki macicy – pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego
Realizacja zasady równego dostępu do świadczeń profilaktycznych programu RSzM powinna być prowadzona w sposób zapewniający rzeczywistą możliwość wykonania usługi w miejscu dogodnym dla kobiet – adresatek świadczenia.
System ochrony zdrowia w obliczu pandemii COVID-19
„Tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono”, dlatego analizujmy i wyciągajmy wnioski do walki z epidemią i jej późniejszymi skutkami. Miejmy na uwadze wszystkie aspekty, zarówno te ekonomiczne, zdrowotne jak i społeczne.
Sztuczna inteligencja a optymalizacja procesów zachodzących w systemie ochrony zdrowia
Czy sztuczna inteligencja to szansa na optymalizację procesów zachodzących w systemie ochrony zdrowia, szczególnie w związku z niedoborem kadr? Czy potencjalne korzyści przewyższają ewentualne negatywne konsekwencje? Czy uwarunkowania prawne i etyczne są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo stosowania algorytmów?
Integracja programów przesiewowych, w tym profilaktycznych – koncepcja kwestionariusza
Pożądanym rozwiązaniem dla środowiska świadczeniodawców, w szczególności dla sektora Podstawowej Opieki Zdrowotnej (na której spoczywa największa odpowiedzialność w procesie przesiewu pacjentów) byłaby integracja ścieżek przesiewowych, w tym już istniejących populacyjnych programów profilaktycznych.
Profilaktyka w polskim systemie ochrony zdrowia – dyskusja członków IFIC Polska, część I
Pomimo licznych podstaw prawnych, nadal uznaje się, że w Polsce jest brak kompleksowego, spójnego i sprawnego systemu profilaktyki zdrowotnej, obejmującego planowanie działań, nadzór nad ich realizacją oraz ocenę uzyskiwanych efektów. Niniejsze opracowanie stanowi wstęp do dyskusji na temat systemu profilaktyki, w tym istniejących rozwiązań, ich usprawnienia i podjęcia nowych inicjatyw, ale przede wszystkim w celu wdrożenia ich w życie.
Strategia Zintegrowanej Profilaktyki w Polsce na lata 2021-2035
Strategia Zintegrowanej Profilaktyki w Polsce Potrzeba zmian systemowych w Polsce – diagnoza Cele główne i priorytety Kluczowe cele operacyjne Zintegrowanego Systemu Profilaktyki Monitorowanie i ewaluacja Zintegrowanego Systemu Profilaktyki Propozycje inicjatyw wspierających wdrożenie Zintegrowanego Systemu Profilaktyki
Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×