Opracowania własne IFIC Polska

System ochrony zdrowia w obliczu pandemii COVID-19
„Tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono”, dlatego analizujmy i wyciągajmy wnioski do walki z epidemią i jej późniejszymi skutkami. Miejmy na uwadze wszystkie aspekty, zarówno te ekonomiczne, zdrowotne jak i społeczne.
Sztuczna inteligencja a optymalizacja procesów zachodzących w systemie ochrony zdrowia
Czy sztuczna inteligencja to szansa na optymalizację procesów zachodzących w systemie ochrony zdrowia, szczególnie w związku z niedoborem kadr? Czy potencjalne korzyści przewyższają ewentualne negatywne konsekwencje? Czy uwarunkowania prawne i etyczne są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo stosowania algorytmów?
Integracja programów przesiewowych, w tym profilaktycznych – koncepcja kwestionariusza
Pożądanym rozwiązaniem dla środowiska świadczeniodawców, w szczególności dla sektora Podstawowej Opieki Zdrowotnej (na której spoczywa największa odpowiedzialność w procesie przesiewu pacjentów) byłaby integracja ścieżek przesiewowych, w tym już istniejących populacyjnych programów profilaktycznych.
Profilaktyka w polskim systemie ochrony zdrowia – dyskusja członków IFIC Polska, część I
Pomimo licznych podstaw prawnych, nadal uznaje się, że w Polsce jest brak kompleksowego, spójnego i sprawnego systemu profilaktyki zdrowotnej, obejmującego planowanie działań, nadzór nad ich realizacją oraz ocenę uzyskiwanych efektów. Niniejsze opracowanie stanowi wstęp do dyskusji na temat systemu profilaktyki, w tym istniejących rozwiązań, ich usprawnienia i podjęcia nowych inicjatyw, ale przede wszystkim w celu wdrożenia ich w życie.
Kontakt
DANE

kontakt@ificpolska.org.pl
zarzad@ificpolska.org.pl

ADRES

Stowarzyszenie IFIC Polska
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa, Polska

INFORMACJE

Nr KRS: 0000774032

Formularz kontaktowy
×